Gabinet urologiczny, endokrynologiczny,
diabetologiczny, internistyczny

ul. Na Barciach 12/17, Kraków
ul. Mokra 7, Wieluń
ul 3-go Maja 10, Sucha Beskidzka

Rejestracja telefoniczna: 508 620 616 (Kraków)
Rejestracja telefoniczna: 575 876 564 (Wieluń)
Rejestracja telefoniczna: 570 210 046 (Sucha Beskidzka)
odbywa się od poniedziałku do soboty
-> REJESTRACJA <-

NOWY GABINET
W KRAKOWIE
JUŻ OTWARTY

Cystoskopia

Cystoskopia jest to badanie endoskopowe umożliwiające ocenę cewki moczowej i pęcherza moczowego. Polega ono na wzrokowej ocenie błony śluzowej wyścielającej pęcherz moczowy za pomocą specjalnego wziernika (który zawiera system soczewek umieszczonych w metalowej osłonie) zwanego cystoskopem.

Wskazania do cystoskopii

Cystoskopię wykonuje się w przypadku:

 • Krwiomoczu
 • Występowania podrażnieniowych objawów z dolnych dróg moczowych
 • Podczas biopsji pęcherza moczowego
 • Prowadzenia nadzoru pacjentów ze zdiagnozowanym i leczonym rakiem pęcherza moczowego
 • Cystoskopowego usuwania kamieni pęcherza moczowego

Techniki cystoskopii

Istnieją dwie techniki cystoskopii: giętka i sztywna.
Cystoskopia giętka:

 • Wykonywana jest przy użyciu cystoskopów giętkich
 • Cystoskopia giętka jest zasadniczo badaniem diagnostycznym, podczas którego można również wykonać biopsję za pomocą giętkich kleszczyków.
 • Małe guzy w obrębie pęcherza moczowego można zwaporyzować z wykorzystaniem włókna laserowego

Cystoskopia sztywna:

 • Jest stosowana zarówno do diagnostyki jak i leczenia chorób pęcherza moczowego

Przebieg badania cystoskopowego

Badanie cystoskopowe wykonywane jest w znieczuleniu miejscowym, przewodowym lub ogólnym. Pacjent znajduje się w pozycji leżącej z nogami zgiętymi w stawach biodrowych i kolanowych. Po umyciu i obłożeniu pola operacyjnego, do cewki moczowej podaje się 2% żel lignocainowy mający właściwości znieczulające i poślizgowe. Następnie umieszcza się cystoskop w cewce moczowej i delikatnie przesuwa go w głąb, do pęcherza moczowego staranie oglądając całą cewkę moczową i pęcherz moczowy. Jeśli tego wymaga badanie (wszelkie nieprawidłowości stwierdzone podczas cystoskopii) pobiera się materiał do badania histopatologicznego

Powikłania cystoskopii

Mimo, że jest to zabieg minimalnie inwazyjny to wiąże się z ryzykiem powikłań. Do najczęstszych należą:

 • Pieczenie w cewce moczowej
 • Krwiomocz
 • Bakteriomocz
 • Uszkodzenie cewki moczowej
 • Perforacja (przedziurawienie) pęcherza moczowego